تبعیت محض مرید از مراد

محمد علی مؤذن خراسانی قطب بیست و نهم فرقه ذهبیه می نویسد: در ذهبیه پیر لازم الاتباع است و مرید نباید هیچ اراده‌ای از خود داشته باشد بلکه کاملا باید تحت اراده مراد قرار داشته باشد. مرید باید همیشه تسلیم ولایت شیخ چون مرده در دست غسّال باشد و بر شیخ اعتراض نکند، زیرا شیخ را چون از خود داناتر می‌داند پس هر چه کند البته خوب خواهد کرد لیکن فهم او بدان نمی‌رسد.

موذن خراسانی، تحفه عباسی، ص۳۹۵

 

مجدالدین بغدادی قطب سیزدهم ذهبیه می‌گوید: مرید باید به کمالِ قبول برسد که بتواند خود را تسلیم کند و تصرّفات شیخ را که بسته به همت اوست بپیذیرد و از خود اراده‌ای نداشته باشد بلکه اراده او فانی در اراده مراد باشد.

مجدالدین بغدادی، تحفه البرره فی مسائل العشره، صص۱۰۲-۱۰۴

مجدالدین بغدادی می‌گوید: عبودیت منحصر به تصرّف و تربیت شیخ است، شیخ است که با نیروی باطنی خود می‌تواند مرید را از خواص مفردات اجزائش جدا کند و مشام جان او را به عطر تصرّفات خویش معطّر سازد.

مجدالدین بغدادی، تحفه البرره فی مسائل العشره، ص۱۰۶

 

 

 

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آزمون امنیتی *