همه خدایی در صفیعلیشاه

صفیعلیشاه در عرفان الحق می نویسد:

عارف از مراتب رست و بر سریر وحدت نشست. حجاب وحدت کثرت است. حجاب را بردار، وحدت است، یعنی تو خود حجابی، از حجاب خودیت بر آی تا کثرت را عین وحدت یابی. موحد، گَردِ کثرتش برخاست که گفت عالم عین ماست. -ما چه باشد در لغت اثبات نفی- یعنی همه اوست، لا اله الا هو.

عرفان الحق، ص۸

و می نویسد:

بایزید گفت: سبحان الله، خطاب رسید ای مردِ راه! مگر در من عیبی گمان بردی که تنزیه من کردی ؟ خود را از معایب هستی منزه ساز و به تنزیه خود پرداز. کمر بر ریاضت بست تا از انانیت رست و بر سریر “سبحانی ما اعظم شانی” نشست.

عرفان الحق، ص۱۳

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آزمون امنیتی *