سخن صفی علیشاه درباره اقطاب صوفیه

تمام فرقه های صوفیه مدعی اند که قطب فرقه، انسان کامل و ولی عصر و و زمان است. تبعیت  محض از قطب بر همگان واجب و لازم است و هیچ عبادتی بدون اذن او پذیرفته شده نیست و سایر مدعیان قطبیت از فرقه ها و سلاسل دیگر، باطل و راه آنها انحرافی است. صفی علیشاهیه نیز از این قائده مستثنی نمی باشد. آنها مدعی اند هر کدام از اقطابشان توسط خداوند انتخاب می شود و توسط قطب قبلی معرفی  شده است. صفی علیشاه در کتب مختلفش به این امراذعان دارد. برای نمونه وی در صفحه ۱۱ کتاب  زبده الاسرارش بطور دعا می گوید:

بارالها حق قرآن بلیغ                                   رحمت خود را مدار از ما دریغ

بخش ما را حق قرآن کریم                              استقامت در صراط مستقیم

آن صراطی کز تو آمد راه راست                       آن رهی کش نعمت الله رهنما است

جان ما را اندر آن ره زاختصاص                       کن برحمت مورد انعام خاص

 آن عنایت کن در این راه دقیق                        تا نتابم رخ ز پیران طریق

 تا صراط مستقیمم طی شود                           وین دل مرده بعونت حی شود

بر زبان آرم چو لفظ اه دنا                             باشدم دل سوی پیر رهنما

بار از این ره رسد بر منزلم                             خوش بعون رهنمای کاملم

 پیر کبود ، فانی اندر ذات حق                      گشته جانش در صفا مرآت حق

  آنکه دست او بود دست علی                     در طریق نعمت الله ولی

مذهب اهل رشاد این سلسله است               مابقی آن راه های باطل است

زبده الاسرار ص۱۱

صراط مستقیم فقط تبعیت از شاه نعمت الله ولی است

صفیعلیشاه

صفی علیشاه در نامه ای که به هدایه الدین متولی قبر شاه نعمت الله ولی  نوشته است به برخی از قوانین سلسله نعمت اللهی اشاره دارد وی در قسمتی از آن می نویسد:

صراط الذین أنعمت علیهم اشاره بصراط نعمت الله است و مغضوب و ضال از این نعمت بی بهره اند و داخل نتوانند شد و اگر چه بر همه تکلیف است که در این صراط داخل باشند و به تتمه اسلام عمل کنند .

 

در شیعه قبول ولایت اهل بیت علیهم السلام از اصول دین به حساب می آید  و منحصر در دوازده امام است که به نسب الهی تعیین شده اند کسی که ایشان را قبول نکند یا یک نفر از آنها را کم یا به ایشان زیاد نماید از راه حقیقی دور شده است. صفی علیشاه خود و طریقت خود را صاحب همان ولایت اهل بیت می داند و فقها را قشریون و گمراهانی معرفی می کند که از ولایت اهل بیت علیهم السلام به دور افتاده اند:

هرکه شد اهل ولا مرد ره است                                                                        کاین ولایت خاصۀ اهل الله است

 این ولایت آن علی مرتضی(ع) است                                                                 این ولایت نعمت تام خداست

زین ولایت گفت حق در روز خُم                                                                        کای گروه « الیوم اکملت لکم »

زین ولایت گر نداری آگهی                                                                                ز اهل نعمت نیستی و گمرهی

این ولایت چیست ؟ در راه آمدن                                                                         هم ز جان تسلیم مرد حق شدن

با فقیه قشری گم کرده  راه                                                                                این ولایت راست نآید ای پناه

این ولایت عشق شاه دین علی است                                                                  بیعت و تسلیم بر دست ولی است

مر ولی را دست ، دست مرتضی(ع) است                                                         دست حیدر بی گمان دست خداست

آن صراط مستقیم منجلی                                                                         هست راه نعمت الله ولی

هرکه ننشیند بر این خوان نعیم                                                                هست گمراه از صراط مستقیم

زآنکه دست نعمت الله ولی                                                                         دست بر دست است تا دست علی

هرکه بیرون زین صراط است ای عمو                                                     نیست در« منعم علیهم » داخل او

 پس چه از « منعم علیهم » نیست آ ن                                                     هست « مغضوب »یا « ضال » این بدان

 زبده الاسرار ص۱۰۹

 

صفیعلیشاه در عرفان الحق می نویسد:

در این کار، خدمت پیر را مقدم دار و بعد قدم در راه گذار، بدون اردات پیرِ راه و مرشد آگاه، دم از تصوف نتوان زد و قدم در سلوک طریقت نتوان گذاشت، صوفیِ خودسر، تصوفش وهمی است و علمش بنافهمی. چون راه نمی داند هنوز قدم بر نداشته از راه بماند، الرفیق ثم الطریق.

عرفان الحق، ص۱۹

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آزمون امنیتی *