پلورالیسم دینی (حقانیت تمامی ادیان و آئین ها)

یکی از اعتقادات محوری اویسیه پلورالیسم دینی است. تا جایی که اعتقاد به اسلام نیز از شرایط عضویت در این فرقه نیست. نادرعلی عنقا برای توجیه این مساله، اسلام را به معنای تسلیم تفسیر می کند و از آن حقانیت همه ادیان را نتیجه می گیرد. این فرقه بیشترین رابطه را با رهبران و پیروان آئین های بشری و فرقه های دیگر دارد.

 Mto.org/islam

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آزمون امنیتی *