تحریف معنای حجاب

سران اویسیه بدون توجه به تفاسیر آیات و روایت متواتر در زمینه پوشش و حجاب اسلامی، آن را انکار نموده و در این باره می نویسند:

حجاب روحانی آن پوشش درونی است که در تمام لحظات همانند حفاظی، سالک جویای حق را از مسائل و آشفتگیها و غوغای محیط اطراف و همچنین خصوصیات منفی و صفات پست او دور نگهداشته و حفظ میکند... این حجابی است که بر کلیه سالکین راه حق واجب میباشد.

حجاب امروزه در برخی از کشورها بعنوان یک وسیله جهت ابراز عقیده سیاسی مبنی بر انزجار از تسلط و قدرتهای خارجی و تمایل به حصول آزادی و رهایی از تسلط آنان بکار گرفته میشود. علیرغم هرگونه نظریه و دلیل مبتنی بر پوشش سر و صورت زنان، این نکته مسلم است که در قرآن کریم چنین دستورالعملی وجود ندارد.

www.mto.org/islam/fa/veil_ignorance.html

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *